Quick Scan


Levert het productieproces van jouw bedrijf afval op waar je liever een waardevolle bestemming voor zou vinden? Buurman denkt graag met je mee over een passende oplossing.

Buurman staat voor hergebruik en ziet volop mogelijkheden om ‘afval’ weer waarde te geven. Daarom werken we graag samen met jouw bedrijf. We maken een inventarisatie van de afvalstromen van je bedrijf en te onderzoeken op welke manier deze een tweede leven kunnen krijgen. Want jouw afval kan grondstof zijn voor een ander. Dit kan leiden tot een blijvende samenwerking, maar we zetten ook graag ons netwerk in om verbindingen te leggen met andere partijen om zo de materiaalkringloop (verder) te sluiten.

Meer weten over hoe dit in zijn werk gaat? Stuur een mail of bekijk de brochure.