Over BouwAkademie


IMG_2939 (2).jpg

De BouwAkademie is een onderdeel van Buurman. De BouwAkademie creëert een laagdrempelige werkomgeving voor mensen die langere tijd moeite hebben met het vinden en/of behouden van een reguliere baan. De werkzaamheden van de BouwAkademie zijn gericht op het 'upcyclen' en hergebruiken van afvalmaterialen uit de bouw. Zo werken we aan een duurzamere samenleving voor zowel mens als milieu.